Bộ Công Thương triển khai nhiệm vụ phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nan năm 2017

Trong năm 2016, các đơn vị ngành Công Thương đã tích cực, chủ động triển khai thực hiện các quy định của pháp luật vể PCTT và TKCN, cụ thể như các đơn vị đã kiện toàn Ban Chỉ huy các cấp; rà soát cập nhật và xây dựng kế hoạch, phương án phòng chống thiên tai phù hợp với đặc thù của đơn vị, bố tri phương tiện, vật tư dự phòng, ứng trực xử lý kịp thời các sự cố do thiên tai gây ra đảm bảo an toàn cho người và công trình.

Điển hình như cơn bão số 1 đầu năm 2016 đã làm đổ, đứt gần 80% lưới điện phân phối của 4 tỉnh Thái Bình, Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình, nhưng do công tác chuẩn bị tốt nên chỉ trong thời gian ngắn các công ty điện lực đã khôi phục lưới điện đảm bảo cung cấp điện an toàn, đặc biệt là việc cấp điện kịp thời cho các trạm bơm chống úng góp phần giảm thiểu thiệt hại hoa mầu của nhân dân; trong đợt mưa lũ cuối năm 2016 làm 25 cửa hàng xăng dầu khu vực các tỉnh Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Ngãi... nhưng ngay sau khi nước rút, các cửa hàng đã hoạt động trở lại đảm bảo cung ứng xăng dầu cho nhân dân.

 

Các nhà máy thuỷ điện đã cố gắng thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý an toàn đập, xây dựng các phương án phòng chống lũ bão đảm bảo an toàn đập, phương án phòng chống lũ lụt vùng hạ du; Công tác phối hợp giữa các chủ đập thủy điện với địa phương ngày một tốt hơn, điển hình là các chủ đập thủy điện khu vực miền Trung - Tây Nguyên tham gia cấp nước chống hạn và cắt/giảm/làm chậm lũ vùng hạ du; làm giảm thiểu thiệt hại do hạn hán và lũ gây ra trên địa bàn các tỉnh khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Công tác lập kế hoạch dự trữ hàng hoá thiết yếu, quản lý thị trường được các Sở Công Thương trú trọng thực hiện nên trong mùa mưa lũ năm 2016 không để xảy ra tình trạng khan hiếm hàng, giá cả hàng hoá ổn định, đặc biệt trong đợt lũ cuối năm 2016, nguồn hàng dự trữ sử dụng kịp thời ủng hộ nhân dân vùng ngập lụt tỉnh Bình Định với số lượng 25.600 thùng mì, 7,08 tấn lương khô, 77.500 chai nước uống.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc thực hiện công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn hiện vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc, hạn chế. Một số đơn vị chưa thực sự coi trọng công tác phòng chống thiên tai như xây dựng kế hoạch, phương án PCTT; công tác tuyên truyền, diễn tập các phương án phòng chống thiên tai chưa được thực hiện thường xuyên; thiệt hại do thiên tai gây vẫn lớn, cụ thể như cơn bão số 1 đã gây thiệt hại gần 400 tỷ đồng đối với các đơn vị điện lực; công tác vận hành xả lũ của các thuỷ điện vẫn còn tác động, ảnh hưởng đến nhân dân vùng hạ du, gây bức xúc dư luận...

Để triển khai hiệu quả công tác phòng chống thiên tai và tìm kiến cứu nạn, trong năm 2017, Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng đề nghị các đơn vị tập trung thực hiện 05 nhiệm vụ trọng tâm:

Thứ nhất, kiện toàn Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp, phân công trách nhiệm vụ thể cho từng thành viên.

Thứ hai, rà soát, hiệu chỉnh Phương án phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo phương châm “4 tại chỗ”; cập nhật bổ sung đầy đủ các hình thái thiên tai; tổ chức phổ biến, hướng dẫn, diễn tập để chủ động ứng phó với thiên tai khi xảy ra, đặc biệt đối với các tình huống bão mạnh và siêu bão.   

Thứ ba, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức nhằm nâng cao nhận thức về những nguy cơ bị ảnh hưởng của thiên tai, các sự cố.

Thứ tư, chuẩn bị đầy đủ các nguồn lực, tổ chức ứng trực để kịp thời ứng phó với mọi tình huống do thiên tai gây ra và sẵn sàng hỗ trợ các đơn vị khi có yêu cầu.

Thứ năm, thực hiện nghiêm chế độ trực ban và báo cáo về công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo quy định.

Thứ trưởng cũng đưa ra nhiệm vụ cụ thể cho một số đơn vị:

Đối với các công trình thuỷ điện, Thứ trưởng yêu cầu thực hiện vận hành hồ chứa tuân thủ nghiêm quy trình vận hành liên hồ, đơn hồ; Chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của địa phương, các chủ hồ có liên quan trong công tác vận hành hồ chứa, đặc biệt là vận hành xả lũ; Tổ chức kiểm tra thường xuyên các hạng mục công trình trước, trong, sau các đợt lũ, bão và khắc phục kịp thời các tồn tại có nguy cơ mất an toàn cho đập, nhà máy; Rà soát, bổ sung phương án phòng chống lụt bão bảo đảm an toàn đập năm 2017, phương án bảo vệ đập, phương án phòng chống lũ lụt cho vùng hạ du đập và tổ chức diễn tập theo phương án được duyệt…

Đối với các đơn vị truyền tải, phân phối điện, Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng yêu cầu kiểm tra rà soát các điểm, khu vực xung yếu của lưới điện để gia cố, chuẩn bị phương tiện, vật tư dự phòng, nhân lực để kịp thời khắc phục các sự cố do thiên tai gây ra, nhanh chóng khôi phục cấp điện trở lại đảm bảo an toàn, đặc biệt có phương án duy trì cấp điện cho các công trình phòng chống thiên tai.

Đối với các đơn vị khai thác khoáng sản, cần kiểm tra, rà soát các bãi thải, các khu mỏ khai thác, hệ thống đê chân bãi thải, hồ thải quặng đuôi, hệ thống bơm thoát nước, mương thoát nước, mặt bằng sản xuất... chủ động xử lý và có phương án đảm bảo an toàn công trình, chống ngập mỏ, sạt lở bãi thải, đặc biệt là việc đảm bảo an toàn cho người dân sống gần khu vực các bãi thải.

Đối với các đơn vị hoá chất, Thứ trưởng nhấn mạnh, cần rà soát, cập nhật phương án ứng phó sự cố hoá chất; tăng cường các biện pháp ngăn ngừa sự cố rò rì hoá chất ra môi trường khi thiên tai xảy ra.

Đối với các đơn vị Dầu khí phải soát cập nhật hoàn chỉnh các phương án, kế hoạch ứng cứu khẩn cấp, ứng phó sự cố tràn dầu.

Đối với các đơn vị xăng dầu phải rà soát, cập nhật phương án đảm bảo an toàn, phòng chống ngập các công trình, cửa hàng xăng dầu, chống trôi, nổi các bồn chứa xăng dầu, chống tràn khi bị ngập nước. Chuẩn bị nguồn xăng dầu dự trữ đảm bảo cung ứng cho nhân dân vùng bị thiên tai.

Còn đối với các Sở Công Thương phải rà soát các khu vực thuộc địa bàn quản lý có nguy cơ ngập lụt, chia cắt, đặc biệt các khu vực có thể bị chia cắt trong thời gian dài để xây dựng kế hoạch, phương án dự trữ hàng hóa thiết yếu đảm bảo cung ứng kịp thời, đầy đủ các hàng hóa thiết yếu cho nhân dân; tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, không để hiện tượng lợi dụng thiên tai xảy ra nâng giá, găm hàng và đưa hàng kém chất lượng phục vụ nhân dân.

Thông tin khác