Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Bộ Công Thương chỉ đạo việc ứng phó với mưa lũ tại các tỉnh Bắc Bộ

Thực hiện Công điện Hỏa tốc số 997⁄CĐ-TTg ngày 11⁄7⁄2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ động ứng phó mưa lũ tại các tỉnh Bắc Bộ, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Bộ Công Thương ban hành Công điện khẩn số CĐ 6214⁄BCT-PCTT hồi 10h00 ngày 12⁄7⁄2017 yêu cầu:

1. Đối với các đơn vị

- Kiểm tra các công trình, nhà xưởng để gia cố, khơi thông hệ thống thoát nước; chuẩn bị sẵn sàng nhân lực, phương tiện, vật tư để ứng phó kịp thời mọi tình huống do mưa lũ gây ra.

- Tổ chức trực ban, theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ để chủ động ứng phó; nhanh chóng khắc phục mọi hậu quả do mưa lũ gây ra.

- Chủ đầu tư công trình đang xây dựng yêu cầu các nhà thầu thi công triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho người, thiết bị, công trình; tổ chức ứng trực để ứng phó với các tình huống xảy ra trên công trường và hỗ trợ khi có yêu cầu.

2. Đối với Sở Công Thương các tỉnh

- Kiểm tra việc dự trữ hàng hóa thiết yếu theo kế hoạch, sẵn sàng phục vụ nhân dân khi có yêu cầu, đặc biệt là khu vực có khả năng bị chia cắt do mưa, lũ.

- Chỉ đạo các chủ đập thủy điện trên địa bàn triển khai thực hiện các nội dung tại Mục 3 của Công điện này.

- Chỉ đạo các đơn vị khai thác khoáng sản trên địa bàn triển khai các biện pháp chống ngập nước khu vực khai thác.

3. Đối với các nhà máy thủy điện

- Vận hành hồ chứa đúng quy trình liên hồ, đơn hồ; thông báo tình hình vận hành hồ chứa cho các cơ quan chức năng theo đúng quy định; tăng cường cảnh báo cho nhân dân vùng hạ du khi vận hành phát điện và vận hành xả lũ.

- Kiểm tra hồ, đập, nguồn điện dự phòng, vật tư dự phòng... để sẵn sàng ứng phó, xử lý ngay các tình huống bảo đảm an toàn hồ đập.

- Quan trắc, dự báo, theo dõi lưu lượng về hồ để chủ động vận hành hồ chứa an toàn, hiệu quả.

4. Tập đoàn Điện lực Việt Nam

- Chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật tư, phương tiện... sẵn sàng khắc phục nhanh mọi sự cố do mưa lũ gây ra, đặc biệt là đảm bảo cung cấp điện ổn định cho các trạm bơm tiêu úng.

- Chỉ đạo các đơn vị truyền tải, phân phối điện kiểm tra công trình điện lực; sửa chữa, gia cố các điểm xung yếu.

- Chỉ đạo các chủ đập thủy điện thuộc phạm vi quản lý thực hiện các nội dung tại Mục 3 của Công điện này.

5. Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, Tổng Công ty Đông Bắc và các đơn vị khai thác khoáng sản

- Chỉ đạo các đơn vị triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn các mỏ, công trình khai thác; chuẩn bị sẵn sàng các nguồn lực và ứng trực để kịp thời xử lý các tình huống do mưa lũ gây ra.

- Triển khai các biện pháp chống ngập nước các mỏ hầm lò, lộ thiên; tăng cường hệ thống bơm thoát nước tại các mỏ; triển khai các biện pháp phòng chống trôi than tại các kho, bãi, bến cảng.

- Triển khai các biện pháp chống sạt lở các bãi thải; khơi thông dòng chảy các mương thoát nước khu vực bãi thải và chuẩn bị sẵn sàng phương án di dời dân cư khu vực gần bãi thải đến nơi an toàn khi có nguy cơ sạt lở do ảnh hưởng của mưa, lũ.

6. Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam

Chỉ đạo các đơn vị triển khai các biện pháp chống ngập cửa hàng xăng dầu, chống tràn xăng dầu, chống trôi nổi các bồn chứa xăng dầu và duy trì xăng dầu dự trữ phục vụ phòng chống thiên tai.

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Bộ Công Thương yêu cầu các đơn vị tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc Công điện này và thường xuyên báo cáo thông tin về Văn phòng Thường trực Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Bộ Công Thương.

Điện thoại: 04.22218311; Fax: 04.39393661;

Email: PCLB_BCT@moit.gov.vn./.

Toàn văn Công điện tại mục Văn bản pháp luật.

Thông tin khác