Tuyển dụng cán bộ dự án do UNDP hỗ trợ

Dự án: “Nâng cao năng lực cho các ngành Công nghiệp và Thương mại Việt Nam nhằm kiểm soát phát thải khí nhà kính và tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu” (CCIT-UNDP) do Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) hỗ trợ kỹ thuật, Bộ Công Thương là cơ quan chủ quản, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp - Bộ Công Thương là chủ dự án.

Dự án được thực hiện trong 4 năm (2013-2016) tập trung vào các hoạt động chính: Xây dựng thí điểm mô hình Hành động giám nhẹ khí nhà kính phù hợp với điều kiện Quốc gia (NAMA) cho 2 tiểu ngành mục tiêu của Dự án; Nâng cao năng lực của các nhà hoạch định chính sách và các bên liên quan về  biến đổi khí hậu; Thiết lập cơ chế hoạt động phù hợp giữa các tổ chức tài chính, nhà cung cấp dịch vụ và doanh nghiệp với mục tiêu hỗ trợ các doanh nghiệp công nghiệp tại Việt Nam áp dụng công nghệ và thực tiễn kinh doanh và thương mại tốt nhằm nâng cao hiệu quả nguồn lực, năng suất và năng lực cạnh tranh tại thị trường trong nước và quốc tế.

Dự án cần tuyển dụng 01 Cố vấn Kỹ thuật trong nước

Nhiệm vụ: Hỗ trợ Ban Quản lý Dự án trong những hoạt động được giao ở kế hoạch công việc thường niên, thực hiện nghiên cứu nội dung đối tượng của dự án và bảo đảm chất lượng quản lí các hoạt động của dự án.

Thời gian làm việc: bán thời gian từ tháng 7/2014 đến hết tháng 12/2014.

Địa điểm: Hà Nội và công tác tại các tỉnh/thành phố.

Mức lương: Theo bảng lương quy định của UNDP

Các thông tin chi tiết xem tại đây.

Hồ sơ dự tuyển (bằng tiếng Việt và tiếng Anh) bao gồm: lý lịch học tập, công tác; đơn xin việc và bản sao văn bằng có liên quan.

- Địa chỉ gửi hồ sơ: Văn phòng Ban Quản lý Dự án CCIT-UNDP, 150 Đội Cấn, quận Ba Đình, Hà Nội. Email: ccitisea@gmail.com

- Hạn nộp hổ sơ: trước ngày 26/6/2014.

Những ứng viên đáp ứng yêu cầu sẽ được mời phỏng vấn. Hồ sơ đã nộp không hoàn lại.

Thông tin khác