Công điện của Bộ Công Thương về việc khắc phục hậu quả của bão số 10

Bão số 10 có thể gây hậu quả nặng nề đối với tài sản, công trình và đời sống nhân dân, để kịp thời ứng phó, khắc phục hậu quả do bão gây ra, Bộ Công Thương ban hành Công điện số 8563⁄ CĐ⁄BCT-VPTT, yêu cầu:

1. Tập đoàn Điên lực Việt Nam thành lập đoàn công tác thành lập đoàn công tác trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo, huy động mọi nguồn lực khắc phục sự cố lưới điện, đảm bảo an toàn vận hành hệ thống, nhanh chóng khôi phục, đảm bảo cung cấp điện phục vu nhân dân, đặc biệt là cung cấp điện cho các phụ tải quan trọng, công trình phòng chống thiên tai, các tram tiêu bơm, chống úng; chỉ đạo các hồ chứa thủy điện vận hành đảm bảo tuyệt đối an toàn cho công trình.

2. Sở Công Thương các tỉnh bị ảnh hưởng của bão số 10 chỉ đạo các đơn vị trong ngành Công Thương trên địa bàn tập trung khắc phục hậu quả do bão gây ra, sớm ổn định sản xuất, chuẩn bị sẵn sàng phương án cung cấp hành hóa thiết yếu phục vụ nhân dân khi có yêu cầu, đặc biệt là các khu vực dễ bị chia cắt  do ảnh hưởng của bão và lũ gây ra.

3. Các đơn vị thủy điện triển khai các biện pháp an toàn tuyệt đối cho công trình; vận hành hồ chứa đúng quy trình, thông báo tình hình vận hành hồ chứa cho các đơn vị chức năng đúng quy định, tăng cường cảnh báo cho nhân dân khu vực hạ du khi vận hành xả lũ, phát điện

 

Thông tin khác