TÓM LƯỢC THÔNG TIN LÀM VIỆC TẠI ĐIỆN BIÊN

Thực hiện phân công của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai và Quyết định số 1685⁄QĐ-BCT ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc kiểm tra công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại 3 tỉnh Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình

Hôm nay ngày 06 tháng 7 năm 2021, Đoàn kiểm tra do Thứ trưởng Bộ Công Thương Cao Quốc Hưng – Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Bộ Công Thương làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại tỉnh Điện Biên. Đoàn kiểm tra có sự tham gia của Lãnh đạo Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai, Cục Chăn nuôi – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp (cơ quan thường trực PCTT&TKCN Bộ Công Thương) và Lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ Công Thương.

Làm việc với Đoàn kiểm tra về phía UBND tỉnh Điện Biên có ông Lò Văn Tiến – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Sở Công Thương cùng Lãnh đạo các Sở, ban ngành của tỉnh.

Đoàn kiểm tra đã đi kiểm tra thực tế tại Đập thủy lợi Pa Khoang và Nhà máy thủy điện Pa Khoang, tại hội trường Đoàn kiểm tra đã nghe đại diện UBND tỉnh Điện Biên báo cáo về tình hình thực hiện công tác PCTT&TKCN trên địa bàn tỉnh và một số kiến nghị của tỉnh với các cơ quan Trung ương nhằm hỗ trợ tỉnh triển khai tốt hơn công tác PCTT&TKCN trong thời gian tới. Một số kiến nghị của tỉnh đã được các thành viên trong Đoàn kiểm tra giải đáp và làm rõ trong buổi làm việc, một số kiến nghị liên quan đến hỗ trợ kinh phí thực hiện các dự án về PCTT&TKCN Đoàn kiểm tra ghi nhận và sẽ báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT xem xét giải quyết.

Sau khi nghe báo cáo của UBND tỉnh Điện Biên, ý kiến của các thành viên trong Đoàn kiểm tra và ý kiến của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Lò Văn Tiến bổ sung thêm các nội dung công tác của tỉnh đã triển khai, Thứ trưởng Cao Quốc Hưng – Trưởng Đoàn kiểm tra kết luận:

- Đoàn kiểm tra ghi nhận và đánh giá cao sự chuẩn bị, chủ động trong công tác PCTT và TKCN của tỉnh. Hàng năm UBND tỉnh và Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh đã kịp thời ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành về công tác phòng chống thiên tai và khắc phục hậu quả thiên tai. Các địa phương, sở ngành, đơn vị đã triển khai thực hiện kế hoạch, phương án PCTT và TKCN phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị, địa phương và diễn biến của thiên tai.

Dự báo trong năm 2021, thời tiết, khí hậu diễn biến rất khó lường. Để làm tốt hơn nữa công tác PCTT&TKCN năm 2021, Đoàn kiểm tra đề nghị các đơn vị chỉ đạo thực hiện tốt một số giải pháp phòng chống thiên tai cụ thể như sau:

- Tiếp tục tăng cường công tác PCTT theo định hướng chung của Ban Chỉ đạo Trung ương. Các cấp, các ngành, các địa phương cần xây dựng kế hoạch, phương án PCTT và TKCN của cấp mình, ngành mình phù hợp với tình hình thực tế; theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết khi hậu thủy văn.

- Nâng cao khả năng dự báo thiên tai, động đất. Cần xây dựng phương án ứng phó với động đất, để chủ động khi có thiên tai xảy ra…

- Tổ chức diễn tập phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn theo kế hoạch, bảo đảm thiết thực, hiệu quả. Nâng cao năng lực cơ quan thường trực phòng, chống thiên tai cấp tỉnh. Triển khai đánh giá công tác phòng chống thiên tai theo bộ chỉ số “đánh giá công tác phòng, chống thiên tai cấp tỉnh.

- Chủ động và triển khai tốt phương châm 4 tại chỗ trong công tác ứng phó và khắc phục thiệt hại để sớm ổn định đời sống cũng như sản xuất của nhân dân.

- Xây dựng và triển khai phương án cung ứng hàng hóa, nhu yếu phẩm cho các vùng có nguy cơ bị chia cắt do thiên tai. Kịp thời báo cáo cấp trên khi khả năng cung ứng hàng hóa tại địa phương không đáp ứng được yêu cầu ứng phó thiên tai để có biện pháp xử lý.

- Tổ chức thanh thải dòng chảy thoát lũ cho các sông suối trên địa bàn đã bị bồi lấp; lập phương án sửa chữa, khắc phục các công trình giao thông, thủy lợi để khôi phục, phát triển sản xuất và ổn định cuộc sống của người dân sau thiên tai; Dự trữ đủ hàng hóa thiết yếu, đảm bảo sẵn sàng cung ứng khi có yêu cầu; Tiếp tục rà soát, lập quy hoạch vùng sạt lở để có kế hoạch di dời dân cư vùng nguy hiểm đến nơi an toàn khi cần…

- Thực hiện nghiêm quy định về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước, đảm bảo thông tin kịp thời cho người dân vùng hạ du khi hồ xả lũ. Chỉ đạo các chủ sở hữu đập, hồ chứa thuỷ điện trên địa bàn tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn khi làm việc, tham quan, du lịch... trên lòng hồ thuỷ điện.

- Chỉ đạo các chủ đập, hồ chứa thuỷ điện thực hiện nghiêm quy trình vận hành liên hồ chứa, đơn hồ đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, trong đó có việc cảnh báo vận hành xả lũ, vận hành phát điện; lắp đặt tín hiệu, biển cảnh báo tại những khu vực nguy hiểm thuộc lòng hồ, vùng hạ du và mốc xác định hành lang bảo vệ hồ chứa theo quy định tại Nghị định số 114/2018/NĐ-CP và Thông tư số 09/2019/TT-BCT.

- Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn công tác chuẩn bị ứng phó thiên tai trước mùa mưa bão năm 2021 tại các cơ sở, công trình trong ngành công thương, đặc biệt là các đơn vị quản lý vận hành lưới điện, chủ sở hữu đập, hồ chứa thủy điện trên địa bàn quản lý.Thông tin khác