Bộ Công Thương làm việc tại các tỉnh Tây Nguyên về công tác phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn

Thực hiện phân công của Bộ trưởng - Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương, từ ngày 29 tháng 7 năm 2014 đến ngày 02 tháng 8 năm 2014, Đoàn công tác của Bộ Công Thương do Thứ trưởng Lê Dương Quang, Thành viên Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương, Trưởng Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn Bộ Công Thương dẫn đầu đã làm việc tại các tỉnh Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông và Lâm Đồng về công tác phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn.

Tham gia đoàn công tác có Lãnh đạo Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương, Lãnh đạo Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp, Tổng cục Năng lượng, Cục Quản lý thị trường, Văn phòng Bộ, Vụ Thị trường trong nước, đại diện Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam. Tại các tỉnh, đoàn đã làm việc với Lãnh đạo tỉnh, Thường trực Ban Chỉ huy phòng chống lụt và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, Ban Chỉ huy quân sự tỉnh, Lãnh đạo các Sở, ban ngành thuộc tỉnh và một số Công ty Điện lực, Xăng dầu trên địa bàn.

 

Đoàn công tác làm việc tại UBND tỉnh Đắk Nông

Tại các buổi làm việc, Đoàn công tác đã nghe báo cáo tổng kết công tác phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2013 và nhiệm vụ trọng tâm triển khai trong năm 2014 của các tỉnh và các đơn vị điện lực, xăng dầu thuộc địa bàn tỉnh. Các thành viên trong đoàn công tác đã trao đổi ý kiến với các Sở, ban ngành, các đơn vị của các tỉnh về các nội dung: kiện toàn Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp, các ngành; công tác xây dựng kế hoạch phương án phòng chống thiên tai; công tác di dời dân ra khỏi khu vực có nguy cơ; công tác quản lý an toàn các hồ/đập thủy điện, thủy lợi, sửa chữa, duy tu các công trình có nguy cơ xảy ra sự cố; công tác dự trữ hàng hóa thiết yếu; công tác xây dựng các phương án và triển khai khắc phục các sự cố các công trình giao thông, lưới điện, công trình phúc lợi xã hội...; công tác chuẩn bị các lực lượng, trang thiết bị tìm kiếm cứu nạn...

 

Đoàn công tác làm việc tại UBND tỉnh Gia Lai

Sở, ban ngành thuộc các tỉnh cũng đã nêu ra những khó khăn trong quá trình triển khai công tác phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tại các tỉnh, như: Cơ sở vật chất, phương tiện cứu hộ, cứu nạn thiếu cả về số lượng và tính chuyên dùng, kinh phí bố trí cho công tác phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn chưa đáp ứng được đòi hỏi thực tế; công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành chưa đồng bộ; công tác cảnh báo, dự báo lũ quét, sạt lở đất chưa được đầu tư thích đáng; nhận thức của một bộ phận người dân về thiên tai chưa đầy đủ; công tác diễn tập chưa được triển khai theo quy mô cấp xã, huyện...

 

Đoàn công tác làm việc tại UBND tỉnh Lâm Đồng

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Lê Dương Quang, Thành viên Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương đã đánh giá cao công tác chuẩn bị và triển khai công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại các tỉnh, đồng thời đề nghị các tỉnh tiếp tục triển khai các nhiệm vụ: Chủ động đối phó với thiên tai năm 2014 theo phương châm “Chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả, trong đó lấy phòng, tránh là chính”; chỉ đạo UBND các cấp tổ chức phổ biến, tuyên truyên và triển khai thực hiện pháp luật về phòng chống thiên tai; rà soát, cập nhật, xác định những khu vực nguy hiểm khi xảy ra mưa bão, lũ để hoàn thiện bản đồ khu vực sạt lở cao phù hợp với thực tế để có kế hoạch di dân ra khỏi vùng sạt lở; tổ chức kiểm tra lực lượng, phương tiện, vật tư, kinh phí; chủ động dự trữ hàng hóa thiết yếu, lương thực, thuốc chữa bệnh và phòng dịch đến cấp huyện, xã, đặc biệt là các vùng có khả năng bị chia cắt khi mưa, lũ theo phương châm “4 tại chỗ”; tăng cường công tác tu bổ, sửa chữa, nâng cấp các công trình đề điều, hồ đập thủy điện, thủy lợi, kiểm tra để kịp thời phát hiện các hư hỏng để có biện pháp xử lý; tăng cường năng lực cơ quan tham mưu giúp UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trong công tác quyết định điều hành công tác xả lũ, điều tiết nước các hồ chứa trong các đợt mưa, bão, lũ...

Đối với kiến nghị của các tỉnh, Bộ Công Thương ghi nhận và báo cáo Chủ tịch Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn, Bộ trưởng - Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương để xem xét giải quyết./.

 

Đoàn công tác làm việc tại Truyền tải điện Kon Tum - Gia Lai

 

Đoàn công tác làm việc tại Công ty TNHH Xăng dầu Lâm Đồng

 

Thông tin khác