Công điện số 8941 CĐ⁄BCT-ATMT hồi 9h00 ngày 15⁄9⁄2014 của Bộ Công Thương về Bão số 3

Theo dự báo của Trung tâm Khí tưởng Thủy văn Trung ương, cơn bão số 3 (có tên quốc tế là Kalmaegi) là cơn bão mãnh, có diễn biến phức tạp, kèm theo mưa lớn và có khả năng đổ bộ vào miền Bắc nước ta. Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương - Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn tại Công điện số 21⁄CĐ-TW hồi 16h00 ngày 14⁄9⁄2014.

Hồi 9h00 ngày 15/9/2014, Bộ Công Thương đã ban hành Công điện số 8941 CĐ/BCT-ATMT yêu cầu các Sở Công Thương các tỉnh, thành phố từ Quảng Ninh đến Ninh Bình; các Tập đoàn: Điện lực Việt Nam, Công nghiệp than - Khoáng sản Việt Nam, Hóa chất Việt Nam; Tổng Công ty Thép Việt Nam và các đơn vị thuộc Bộ Công Thương triển khai thực hiện các phương án phòng chống, ứng phó với cơn bão.

Toàn văn công điện

Thông tin khác