Cam kết giảm phát thải của Nam Phi và việc phát triển SA Calculator 2050 Pathways

Nam Phi là một quốc gia dễ bị tổn thương trước tác động của biến đổi khí hậu. Nam Phi có hồ sơ phát thải khí nhà kính tương đối cao do nền kinh tế sử dụng nhiều năng lượng có nguồn gốc từ than đá. Phần lớn phát thải của Nam Phi có nguồn gốc từ cung cấp năng lượng (điện và nhiên liệu lỏng) và tiêu thụ năng lượng (công nghiệp, khai mỏ và giao thông vận tải).

Theo thỏa thuận Copenhagen, Nam Phi đã cam kết cắt giảm phát thải khí nhà kính (KNK) xuống dưới mức phát thải thông thường ít nhất 34% vào năm 2020, 42% vào năm 2025. Để đạt được mục tiêu cam kết này, Chính phủ Nam Phi đã công bố Chính sách ứng phó biến đổi khí hậu quốc gia vào tháng 10/2011. Chính sách này trình bày một tầm nhìn cho sự ứng phó hiệu quả biến đổi khí hậu và quá trình chuyển đổi lâu dài tới nền kinh tế các bon thấp. Để điều này xảy ra, chúng ta cần phải chuyển đổi một cách đáng kể con đường phát triển của nền kinh tế Nam Phi trong khi vẫn đảm bảo an ninh năng lượng, phát triển năng lượng các bon thấp tới năm 2050.

Calculator 2050 Pathways là gì?

Calculator 2050 là một công cụ đơn giản và minh bạch, được phát triển bởi Bộ Năng lượng và biến đổi khí hậu Vương quốc Anh (DECC) để khai thác các con đường, kịch bản năng lượng, phát thải khác nhau trong các thập kỷ tới. Công cụ cho phép người sử dụng tự kết hợp các thay đổi cấp độ của các công nghệ trong tương lai, và xem xét được ngay kết quả của những lựa chọn này. Công cụ này có thể được sử dụng bởi các chuyên gia hoặc người dùng không phải chuyên gia mô hình, công chúng.

Calculator 2050 bao gồm tất cả các lĩnh vực của nền kinh tế, và bao gồm 4 giả định cho mỗi lựa chọn, sắp xết từ không có nỗ lực giảm phát thải nào hoặc tiết kiệm năng lượng nào (level 1) tới các thay đổi cực kỳ tham vọng vượt quá giới hạn kỹ thuật có thể đạt được (level 4).

Tại sao xây dựng Calculator 2050 Pathways cho Nam Phi?

Phối hợp với DECC và Đại học Nghiên cứu năng lượng Cape Town, Nam Phi đã được chuyển giao Calculator 2050 từ Vương quốc Anh và tùy biến cho phù hợp với điều kiện quốc gia mình. Công cụ này sẽ được sử dụng như là công cụ mang tính giáo dục chứ không phải là một công cụ ra quyết định. Calculator pathways của Nam Phi cho phép công chúng khám phá cách thức quốc gia có thể giảm phát thải khí nhà kính và hiểu ý nghĩa các lựa chọn công nghệ các bon thấp đóng góp cho mục tiêu giảm phát thải đã cam kết.

Thông tin khác