Thái Lan công bố Thai 2050 Energy Pathways Calculator

Một mô hình máy tính dựa trên nền tảng web sáng tạo, cho thấy nhu cầu và cung cấp năng lượng của Thái Lan và cách thức các yếu tố này ảnh hưởng tới các mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính quốc gia, đã được công bố tại Thái Lan

Một mô hình máy tính dựa trên nền tảng web sáng tạo, cho thấy nhu cầu và cung cấp năng lượng của Thái Lan và cách thức các yếu tố này ảnh hưởng tới các mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính quốc gia, đã được công bố tại Thái Lan

 

Thai Cal

Bộ Năng lượng và Biến đổi khí hậu Vương quốc Anh (DECC) phối hợp với Đại sứ quán Anh tại Bangkok, Tổ chức quản lý khí nhà kính Thái Lan (TGO) và Bộ Năng lượng Thái Lan chính thức công bố “Thai 2050 Energy Pathways Calculator”.

Thai 2050 Energy Pathways Calculator (Calculator 2050 của Thái Lan) làm một mô hình máy tính trên nền tảng web sáng tạo, cho thấy nhu cầu và cung cấp năng lượng của Thái Lan và cách thức các yếu tố này ảnh hưởng tới mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính quốc gia. Đây là một công cụ thân thiện người sử dụng, linh hoạt, cho phép người dùng không phải là chuyên gia có thể khai thác các kịch bản phát thải và năng lượng khác nhau cho tới năm 2050.

Được phát triển từ Calculator 2050 của Vương quốc Anh, Calculator 2050 của Thái Lan dựa trên một mô hình cân bằng năng lượng có sử dụng một số giả định ngành để tính toán các con đường năng lượng khả thi tới năm 2050. Những giả định này dựa trên nguồn số liệu của Cơ quan phát triển năng lượng thay thế và hiệu quả năng lượng thuộc Bộ Năng lượng Thái Lan. Dữ liệu trong mô hình đã được xây dựng để phù hợp với mô hình của Vương quốc Anh đồng thời phù hợp với điều kiện quốc gia của Thái Lan. Phiên bản Thai 2050 Energy Pathways Calculator đã hoàn thành và công cụ web đã sẵn sàng công bố.

Xem chi tiết tại Thai 2050 Calculator

Launch of the Thai 2050 Energy Pathways Calculator

Tại buổi ra mắt chính thức, đã có một bài thuyết trình giới thiệu Calculator 2050 của Vương quốc Anh và một bài trình bày giới thiệu Calculator 2050 của Thái Lan tới các đại biểu khu vực Chính phủ, doanh nghiệp, NGOs và các trường, viện nghiên cứu. Hội thảo là địa điểm để chia sẻ kinh nghiệm và thu thập các phản hồi từ các Bên liên quan. Thai 2050 Energy Pathways Calculator hướng tới việc áp dụng các định hướng chính sách, quy hoạch năng lượng và sẽ được sử dụng bởi công chúng trong tương lai gần.

 

Thông tin khác