Hội nghị Calculator 2050 quốc tế năm 2012 tại Bắc Kinh, Trung Quốc

Vào ngày 18 – 21 tháng 9 năm 2012, Trung Quốc và Vương quốc Anh đã tổ chức Hội nghị quốc tế về Calculator 2050 tại Bắc Kinh nhằm chia sẻ cách thức ứng phó với Biến đổi khí hậu và đảm bảo an ninh năng lượng. Tại hội nghị phiên bản Calculator 2050 của Trung Quốc đã được ra mắt công chúng và được nhiều chính phủ các nước quan tâm.

Vào ngày 18 – 21 tháng 9 năm 2012, Trung Quốc và Vương quốc Anh đã tổ chức Hội nghị quốc tế về Calculator 2050 tại Bắc Kinh nhằm chia sẻ cách thức ứng phó với Biến đổi khí hậu và đảm bảo an ninh năng lượng. Tại hội nghị phiên bản Calculator 2050 của Trung Quốc đã được ra mắt công chúng và được nhiều chính phủ các nước quan tâm.

2050 Conference in China

Thông tin khác