Các kịch bản an ninh năng lượng Ấn Độ tới năm 2047 (IESS 2047)

Ủy ban Kế hoạch của Ấn Độ đã phát triển một công cụ xây dựng kịch bản năng lượng, trong đó đưa ra một loạt các kịch bản năng lượng tiềm năng trong tương lai cho Ấn Độ, cho các nhu cầu năng lượng đa dạng và các lĩnh vực cung cấp năng lượng cho tới năm 2047

Cal2050 - india

Ủy ban Kế hoạch của Ấn Độ đã phát triển một công cụ xây dựng kịch bản năng lượng, trong đó đưa ra một loạt các kịch bản năng lượng tiềm năng trong tương lai cho Ấn Độ, cho các nhu cầu năng lượng đa dạng và các lĩnh vực cung cấp năng lượng cho tới năm 2047. Sáng kiến năng lượng có sẵn để công khai thông qua một giao diện web thân thiện, cũng như một mô hình dựa trên Excel và các tài liệu diễn giải các giả định kèm theo.

IESS 2047 tìm hiểu tương lai năng lượng của Ấn Độ trên các lĩnh vực cung cấp năng lượng như: gió, mặt trời, nhiên liệu sinh học, xăng, dầu khí, hạt nhân và các lĩnh vực nhu cầu năng lượng như giao thông, công nghiệp, nông nghiệp, đun nấu và chiếu sáng, gia dụng. Mô hình cho phép người sử dụng tương tác và tạo ra các lựa chọn của riêng mình và có thể hiểu biết thêm về phát thải CO2 phụ thuộc vào các hoạt động năng lượng, cả phía cung và cầu.

Phiên bản Webtool Calculator 2047 của Ấn Độ

IESS 2047

Excel Model
IESS 2047
 
 
 
Lĩnh vực nhu cầu Lĩnh vực cung cấp
Tổng quan nhu cầu Tổng quan về cung cấp
Giao thông hành khách nội địa Nhà máy điện khí
Giao thông vận tải hàng hóa nội địa Nhà máy điện than
Đun nấu Lưu giữ và thu Các bon CCS
Chiếu sáng và gia dụng nội địa Nhà máy điện hạt nhân
Chiếu sáng và gia dụng thương mại Nhà máy thủy điện
Xây dựng và tòa nhà Điện mặt trời
Công nghiệp Điện mặt trời tập trung
Nông nghiệp Điện gió trên bờ
…. Điện gió ngoài khơi
  Thủy điện nhỏ
  Năng lượng sinh học
  Năng lượng từ chất thải
  Sản xuất khí nội địa
  Sản xuất than nội địa
  Sản xuất dầu nội địa
Giao dien Webtool cua An Do

Giao dien Webtool cua An Do

 

 

Thông tin khác