Mục tiêu giảm phát thải đầy tham vọng của Bỉ và việc xây dựng Belgian 2050 Pathways Calculator

Tháng 11 năm 2013, Vương quốc Bỉ chính thức công bố công cụ trực tuyến Calculator 2050 cho Bỉ. Công cụ này có tên là Belgian 2050 Pathways Calculator - cho thấy rõ bức tranh về các kịch bản phát triển các bon thấp của Vương quốc Bỉ tới năm 2050.


Trong bối cảnh các cuộc đàm phán quốc tế trong khuôn khổ của Liên hợp quốc, Bỉ đã cam kết xác định và thực hiện một chiến lược phát triển các bon thấp. Mục tiêu cắt giảm phát thải khí nhà kính của Bỉ đầy tham vọng, giảm từ 80 - 95% lượng phát thải khí nhà kính năm 2050 so với mức của năm 1990,   góp phần hạn chế tăng nhiệt độ toàn cầu không quá 2 độ C, so với thời kỳ tiền công nghiệp hóa.

Hình: Trang thông tin về chuyển đổi nền kinh tế các bon thấp của Bỉ tới năm 2050

Rất nhiều sáng kiến và cam kết giảm phát thải khí nhà kính đã được tìm ra ở mức độ địa phương, như tại các tỉnh, thành phố và thị trấn, cũng như các cộng đồng dân cư. Lĩnh vực thương mại và kinh tế cũng đang xây dựng tầm nhìn để chuyển đổi và tiềm năng đóng góp đáng kể cho mục tiêu giảm phát thải trên. 

Một dự án liên bang đầy tham vọng

Để chuẩn bị cho quá trình này, Ban Ứng phó BĐKH Liên bang đã khởi động mọt dự án vào năm 2012 với tên gọi "Low carbon Belgium by 2050". Nó theo đuổi đồng thời 2 mục tiêu

- Đóng góp trực tiếp cho chiến lược các bon thấp của Bỉ trong bối cảnh phát triển bền vững

- Khuyến khích các sáng kiến về nhiên liệu để thúc đẩy chuyển đổi giữa các ngành.

Hình: Kết quả của Dự án phát triển các bon thấp của Bỉ, 11/2013

Những kết quả ban đầu của dự án này đã được công bố vào tháng 11 năm 2013, trong đó có việc xây dựng công cụ trực tuyến Calculator 2050 cho Bỉ. Công cụ này 

có tên là Belgian 2050 Pathways Calculator - cho thấy rõ bức tranh về các kịch bản phát triển các bon thấp của Vương quốc Bỉ tới năm 2050.

Hình: Minh họa Belgian 2050 Pathways Calculator on-line của VQ Bỉ

Thông tin khác