Những điểm tạo ra sự khác biệt của Calculator 2050 so với các mô hình năng lượng - biến đổi khí hậu khác

Công cụ 2050 Calculator bao quát tất cả các dạng năng lượng (dầu, khí, sinh khối, điện…) và tất cả phát thải (từ đốt nhiên liệu hóa thạch, từ các quá trình công nghiệp và sử dụng đất…). Điều này đã tạo ra một công cụ mạnh mẽ, vì bạn có thể thực sự nhìn thấy tất cả các lựa chọn sẵn có cho bạn, và tất cả các tác động của các giải pháp này.

 

Một số mô hình chỉ bao gồm lĩnh vực điện, hoặc không bao gồm quá trình phát thải từ công nghiệp hoặc từ sử dụng đất. Công cụ 2050 Calculator bao quát tất cả các dạng năng lượng (dầu, khí, sinh khối, điện…) và tất cả phát thải (từ đốt nhiên liệu hóa thạch, từ các quá trình công nghiệp và sử dụng đất…). Điều này đã tạo ra một công cụ mạnh mẽ, vì bạn có thể thực sự nhìn thấy tất cả các lựa chọn sẵn có cho bạn, và tất cả các tác động của các giải pháp này.

Mô hình kinh tế và mô hình kỹ thuật

Nhiều mô hình năng lượng được xây dựng trên cơ sở kinh tế học, mô tả những ảnh hưởng thay đổi giá, nhu cầu hoặc cung cấp có thể có mặt trên thị trường và cho thấy hệ thống năng lượng tối ưu tương ứng. Những mô hình này sử dụng những giả định và công thức phức tạp về hành vi của các cá nhân và tổ chức. Thỉnh thoảng chúng được gọi là các mô hình “hộp đen” vì khi thông tin đầu vào được xử lý và kết quả được xuất ra, nhưng không rõ quá trình xử lý bên trong vì chúng quá phức tạp. Điều này cũng có nghĩa là chỉ một số ít chuyên gia có thể sử dụng chúng và lòng tin của người sử dụng các mô hình này có thể thấp.

Mô hình mở và minh bạch

Mô hình Calculator 2050 khác biệt với hầu hết các mô hình kể trên vì nó không phải là “hộp đen”. Nó đơn giản nhất có thể và cũng minh bạch nhất có thể. Calculator 2050 và dữ liệu của nó đã được công bố trực tuyến ở nhiều quốc gia, nên bất cứ ai quan tâm tới có thể khai thác về cách thức làm việc của mô hình cũng như tất cả các giả định mà mô hình cung cấp. Vì mô hình được xây dựng trên nền tảng thiên về kỹ thuật và vật lý hơn là kinh tế học. Người sử dụng chọn một loạt lựa chọn cho tương lai mà không thực sự cần phải xem xét các vấn đề như bối cảnh tại thời điểm chọn mà tập trung tới các tác động của việc thay đổi hành vi trực tiếp mang lại. Đó là những cái gì có thể (không hạn chế về khả năng) chứ không phải là những gì có thể xảy ra.

Những nhược điểm của mô hình Calculator 2050

Trong khi cách tiếp cận của mô hình Calculator 2050 có nhiều ưu điểm so với các mô hình truyền thống, nó vẫn có những điểm còn hạn chế:

-         Vì nó không phải một mô hình kinh tế học, nó không thể được sử dụng để khai thác các tác động tiềm năng của việc thay đổi giá nhiên liệu, các chính sách mới hay các hiệp ước quốc tế. Các mô hình kinh tế truyền thống vẫn có một vai trò quan trọng để đóng góp vào phát triển chính sách, và do đó, Calculator 2050 được xem là một công cụ tham khảo cho các nhà làm chính sách, chứ không phải một công cụ tối ưu háo, thay thế được cho tất cả thứ khác.

-         Nó không đưa ra những dự đoán về những gì sẽ xảy ra trong tương lai

-         Bởi vì nó đã được xây dựng một cách đơn giản nhất có thể, Calculator 2050 không đi quá chi tiết vào từng lĩnh vực. Đối với những người tìm kiếm các thông tin tại những lĩnh vực cụ thể, Calculator 2050 có thể không thích hợp để sử dụng. Calculator 2050 có giá trị nhất khi xem xét thay đổi ở quy mô lớn và sự trao đổi tổng thể chứ không chỉ là các tiểu lĩnh vực của kinh tế năng lượng.

Thông tin khác