Hướng dẫn cách tiếp cận và sử dụng Web-tool Vietnam Calculator 2050

Hướng dẫn sơ lược về cách thức tiếp cận và sử dụng công cụ webtool Vietnam Calculator 2050

 

 

i) Kết nối Internet

ii) Truy cập địa chỉ website: http://vietnamcalculator2050.atmt.gov.vn/

iii)     Chuyển tới các trang khác nhau Energy, Electricity, Security, Flows, Map, Costs và Docs bằng cách kích chọn menu ở trên cùng

iv)    Trong mỗi trang, bạn có thể lựa chọn các lĩnh vực, ngành của riêng mình từ cấp độ 1 đến cấp độ 4. Ở bên trái của trang là các cấp độ liên quan tới nhu cầu năng lượng, ở giữa trang là các cấp độ liên quan tới cung cấp năng lượng, bên phải của trang là module phát thải khí nhà kính. Sau khi hoàn thành lựa chọn, các kết quả tính toán sẽ lập tức hiển thị ở cả đồ thị và số liệu phát thải trên cùng một trang.

v)      Khi bạn lựa chọn các lĩnh vực theo ý mình ở một trong các trang web, ví dụ Trang Energy, các lựa chọn tương tự sẽ được tự động thể hiện ở tất cả các trang khác (trang Electricity, Security, Flows, Map và Costs) do có sự liên kết giữa các trang. Nếu bạn muốn thay đổi các lựa chọn của mình ở bất kỳ trang nào, những thay đổi tương ứng sẽ được thể hiện ở các trang khác ngay lập tức.

vi)    Đối với mỗi lựa chọn công nghệ các-bon thấp trong cả nhu cầu năng lượng và cung cấp năng lượng, khi bạn kích chọn dấu “?” ở đầu của 4 cấp độ, một trang giải thích cụ thể về các cấp độ từ 1 đến 4 của công nghệ đó sẽ hiển thị, cho phép bạn tìm hiểu các thông tin giải thích chi tiết về giả định 4 cấp độ.

vii)   Menu Map cho phép bạn xem các thông tin liên quan tới tỷ lệ chiếm đất, sử dụng đất của các loại công nghệ khác nhau và được thể hiện trên bản đồ Việt Nam.

viii) Menu Security cho bạn thấy tỷ lệ phụ thuộc vào các dạng năng lượng khi bạn lựa chọn các công nghệ bất kỳ và các cấp độ từ 1 – 4. Ngoài ra, bạn cũng có thể tìm hiểu thông tin về cơ cấu năng lượng với các nguồn khác nhau sẽ thay đổi như thế nào với mỗi lựa chọn bất kỳ hoặc tổ hợp các lựa chọn bất kỳ của bạn.

ix)    Menu Costs cho bạn thông tin về so sánh chi phí – giá khi thay đổi công nghệ này bằng công nghệ khác hoặc cho cùng một công nghệ khi thay đổi cấp độ từ 1 đến 4.

x)      Khi bạn kích chọn menu Docs ở trên cùng, các thông tin và bài viết có liên quan tới Calculator 2050 của Việt Nam và của các quốc gia khác sẽ hiển thị.

xi)    Tại góc trên bên phải, có mục Examples. Khi bạn kích chọn mục này, một danh sách các kịch bản mẫu sẽ hiện ra. Đây là các kịch bản được xây dựng dựa trên tổ hợp các lựa chọn công nghệ thuộc các lĩnh vực khác nhau. Dựa vào các kịch bản mẫu này, bạn có thể so sánh các tác động do các lựa chọn của mình một cách rất trực quan (ví dụ: kịch bản tất cả các công nghệ tại cấp độ 1 hoặc kịch bản nỗ lực cao nhất trong giao thông vận tải).

Xem thêm tài liệu Giới thiệu Vietnam Calculator 2050 TẠI ĐÂY

 

Thông tin khác