Hội nghị triển khai công tác PCTT và TKCN năm 2015 Bộ Công Thương

Ngày 25 tháng 5 năm 2015, Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2014 và triển khai nhiệm vụ năm 2015 do Đồng chí Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng, Trưởng Ban chỉ huy PCTT và TKCN Bộ Công Thương chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có đại diện Văn phòng Ủy ban quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai, Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp, Lãnh đạo Vụ Thi đua khen thưởng, các Ủy viên Ban Chỉ huy PCTT&TKCN, thành viên Văn phòng thường trực PCTT&TKCN Bộ Công Thương và đại diện một số đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2014.

Sau khi nghe đồng chí Tô Xuân Bảo, Phó Trưởng ban chỉ huy kiêm Phó Chánh Văn phòng thường trực PCTT&TKCN Bộ Công Thương, Phó Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp trình bày báo cáo tổng kết công tác phòng chống thiên tai & Tìm kiếm cứu nạn năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015, hội nghị đã nghe ý kiến tham luận của các đại biểu về tình hình thực hiện cũng như những khó khăn/vướng mắc trong công tác PCTT&TKCN tại đơn vị.

 Kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng đã ghi nhận những cố gắng, nỗ lực cũng như những kiến nghị/đề xuất của các Tập đoàn, Tổng công ty, đơn vị ngành Công Thương trong công tác PCTT&TKCN và đánh giá cao công tác chuẩn bị Hội nghị của Văn phòng thường trực PCTT&TKCN. Đồng thời Thứ trưởng đã yêu cầu các đơn vị thực hiện các nội dung chính sau:

1. Khẩn trương thành lập và kiện toàn Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các cấp theo Quy định tại Nghị định số 66/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2014 quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai.

2. Triển khai thực hiện Đề án Quy hoạch tổng thể lĩnh vực Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn đến năm 2020 theo Quyết định số 1041/QĐ-TTg ngày 24 tháng 6 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch triển khai thi hành Luật Phòng, chống thiên tai theo Quyết định số 1061/QĐ-TTg ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ thuộc phạm vi trách nhiệm của Bộ.

3. Xây dựng và phân cấp chỉ huy các tình huống khẩn cấp trong ngành công thương; hoàn thiện công tác kết nối thông tin liên lạc trong hệ thống chỉ huy PCTT& TKCN từ Bộ đến các đơn vị; nghiên cứu xây dựng sổ tay hướng dẫn ứng phó tình huống thiên tai.

4. Thống kê danh sách các phương tiện/dụng cụ cứu hộ chuyên dụng (tên phương tiện/dụng cụ, chủ sở hữu, địa điểm cất giữ,v.v…) để điều động kịp thời khi cần thiết.

5. Xây dựng, rà soát hoàn thiện phương án phòng chống thiên tai có bổ sung các hình thái thiên tai và tình huống bão mạnh, siêu bão; rà soát các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật áp dụng thiết kế, xây dựng các công trình chuyên ngành để xác định khả năng đáp ứng việc đảm bảo an toàn cho công trình khi thiên tai xảy ra; phối hợp với địa phương thực hiện tuyên truyền, phổ biến kiến thức, diễn tập các phương án nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về những nguy cơ bị ảnh hưởng bởi thiên tai và chủ  động tự bảo đảm an toàn.

6. Tăng cường công tác kiểm tra các cấp đối với các công trình, nhà xưởng, kho tàng, đặc biệt là các công trình hồ đập thủy điện, hầm mỏ và các hồ chứa bùn thải để phát hiện kịp thời các khiếm khuyết để gia cố và triển khai các biện pháp khắc phục đảm bảo an toàn đối với các tình huống thiên tai.

7. Tăng cường công tác quản lý chất lượng công trình thuộc phạm vi quản lý.

8. Các nhà máy thủy điện tăng cường việc phối hợp chặt chẽ với địa phương vùng hạ du đập để có những cảnh báo, phòng tránh cho người dân  khi xả lũ; cấp nước chống hạn cho các vùng bị hạn hán.

9. Các Sở Công Thương phối hợp với các cơ quan liên quan, địa phương rà soát các khu vực có nguy cơ ngập lụt, chia cắt, đặc biệt các khu vực có thể bị chia cắt trong thời gian dài để xây dựng kế hoạch, phương án dự trữ hàng hóa thiết yếu, vật tư đảm bảo cung ứng kịp thời, đủ các hàng hóa thiết yếu cho nhân dân; tăng cường công tác quản lý thị trường để kịp thời ngăn chặn việc găm hàng, nâng giá, hàng kém chất lượng cho các đợt thiên tai xảy ra; tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc chấp hành các quy định về quản lý an toàn đập thủy điện trên địa bàn.

10. Củng cố nguồn lực PCTT&TKCN và tăng cường việc ứng trực để sẵn sàng ứng phó với các tình huống sự cố, thiên tai, sẵn sàng tham gia ứng cứu khi có lệnh; tổ chức trực ban nghiêm túc và thực hiện chế độ báo cáo theo đúng quy định; bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt.

Tại hội nghị, Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng đã trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công Thương cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2014.

Một số hình ảnh tại Hội ngh

 

 

Thông tin khác