Thông báo đề xuất nhiệm vụ bảo vệ môi trường năm 2015

Ngày 17 tháng 3 năm 2014, Bộ Công Thương ban hành Công văn số 2019⁄BCT-ATMT thông báo xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường năm 2015.

Ngày 17 tháng 3 năm 2014, Bộ Công Thương ban hành Công văn số 2019/BCT-ATMT thông báo xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường năm 2015.

Nội dung đề xuất nhiệm vụ: hướng dẫn tại Công văn số 2019/BCT-ATMT ngày 17 tháng 3 năm 2014 của Bộ Công Thương.

Yêu cầu về hồ sơ đề xuất: thực hiện theo mẫu tại Phụ lục 1 của Thông tư số 36/2011/TT-BCT ngày 28 tháng 9 năm 2011 của Bộ Công Thương quy định quản lý các nhiệm vụ, dự án bảo vệ môi trường ngành công thương.

Thời hạn nộp đề xuất: Trước ngày 15 tháng 4 năm 2014.

Địa chỉ nộp hồ sơ: Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp, Bộ Công Thương, địa chỉ số 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội (ngày nhận hồ sơ được tính theo dấu ghi ngày nhận công văn đến hoặc dấu bưu điện trên hồ sơ).

Để thuận tiện cho việc tổng hợp, ngoài việc gửi qua đường công văn, đề nghị các đơn vị gửi file kèm đề xuất về địa chỉ email:  bachLBV@moit.gov.vn

Thông tin chi tiết liên hệ: Phòng Quản lý môi trường, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp, điện thoại: 04 22218322.

Chi tiết thông báo và biểu mẫu xem tại file đính kèm dưới đây:

 

Thông tin khác