Giới thiệu Calculator 2050 của Việt Nam tại Hội nghị tổng kết chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó biến đổi khí hậu của Bộ Công Thương giai đoạn 2011 - 2015

Calculator 2050 của Việt Nam đã hoàn thành trong năm 2014 và được đăng tải trong website của Cục ATMT http:⁄⁄vietnamcalculator2050.atmt.gov.vn⁄ Đây là công cụ linh hoạt, có phạm vi ứng dụng rộng, có 3 phiên bản phù hợp với các đối tượng sử dụng khác nhau từ các kỹ thuật viên tới các nhà hoạch định chính sách và cộng đồng. Công cụ này đã được giới thiệu tại Hội nghị tổng kết CTMTQG BĐKH của BCT ngày 28-7-2015

Ngày 28 tháng 7 năm 2015 tại Hà Nội, Bộ Công Thương tổ chức “Hội nghị Tổng kết Kế hoạch hành động thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2010 - 2015” do Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình của Bộ Công Thương chủ trì.

Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng chủ trì Hội nghị 

Tham dự Hội nghị có các thành viên Ban Chỉ đạo, đại diện Bộ Tài nguyên và Môi trường, Lãnh đạo các đơn vị quản lý, nghiên cứu, đào tạo, truyền thông thuộc Bộ, đơn vị được giao thực hiện các nhiệm vụ, các chủ trì nhiệm vụ, các cơ quan truyền thông và đại diện các Tập đoàn, Tổng Công ty, Doanh nghiệp ngành Công Thương.

Hội nghị đã nghe Báo cáo Tổng kết KHHĐ thực hiện Chương trình của Bộ Công Thương giai đoạn 2010 – 2015 và Phương hướng, nhiệm vụ thực hiện KHHĐ giai đoạn 2016 – 2020 do Ông Trần Văn Lượng, Phó Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp, Chánh văn phòng Biến đổi khí hậu trình bày. Các đại biểu tham dự Hội nghị đều có ý kiến đánh giá cao các kết quả đạt được, trao đổi những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện,... đồng thời cũng đề xuất định hướng, các nội dung cần ưu tiên thực hiện KHHĐ giai đoạn 2016 – 2020 của ngành Công Thương.

Ông Hoàng Văn Tâm, Thư ký Văn phòng biến đổi khí hậu BCT giới thiệu về Công cụ Calculator 2050 của Việt Nam

Hội nghị cũng đã nghe Ông Hoàng Văn Tâm, Thư ký Văn phòng biến đổi khí hậu đã giới thiệu về Công cụ Calculator 2050 của Việt Nam với các tính năng tương tác đơn giản, trực quan có thể đáp ứng tốt cho các đối tượng sử dụng, tham khảo trong việc xây dựng các chính sách về giảm phát thải khí nhà kính, xây dựng kế hoạch tăng trưởng xanh cho các ngành, lĩnh vực và các doanh nghiệp. Công cụ được phổ biến tại địa chỉ  http://vietnamcalculator2050.atmt.gov.vn/. Theo đó, các tính năng và ứng dụng của Calculator 2050 được thể hiện trong hình sau:

Tại Hội nghị, Ông Đỗ Quang Vinh, Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp đánh giá cao công cụ Calculator 2050 và yêu cầu phổ biến công cụ này rộng rãi hơn nữa trong thời gian tới cho các Bên liên quan, đặc biệt là cho doanh nghiệp và địa phương.

 

Thông tin khác