Công điện khẩn Số: 10217 CĐ⁄BCT-PCTT hồi 16 giờ 00 ngày 02 tháng 10 năm 2015

BAN CHỈ HUY PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN BỘ CÔNG THƯƠNG ĐIỆN:

- Sở Công Thương các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Nam Định và các tỉnh thuộc khu vực Bắc Bộ;

- Các Tập đoàn: Điện lực Việt Nam, Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, Xăng dầu Việt Nam, Dầu khí Việt Nam, Hóa chất Việt Nam và Tổng công ty Thép Việt Nam.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, bão số 4 (bão Mujigae) có sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 60 đến 75 km một giờ), giật cấp 9 - 10. Dự báo bão Mujigae di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km và có khả năng mạnh thêm, đến ngày 05 tháng 10 năm 2015 sẽ đổ bộ vào đất liền khu vực Quảng Ninh - Hải Phòng, gây mua to đến rất to.

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải tại cuộc họp ngày 02 tháng 10 năm 2015 Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai và để chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do bão Mujigae gây ra, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Bộ Công Thương yêu cầu:

1. Các đơn vị tổ chức trực ban 24/24 giờ, theo dõi thường xuyên diễn biến bão để chủ động ứng phó; triển khai các phương án phòng chống lụt bão theo phương châm 04 tại chỗ; chuẩn bị sẵn sàng nhân lực, phương tiện, vật tư để sẵn sàng ứng phó với bão và hỗ trợ khi có yêu cầu.

2. Các Sở Công Thương

a) Chuẩn bị đầy đủ lương thực, thực phẩm, hàng hóa thiết yếu để sẵn sàng phục vụ nhân dân khi có yêu cầu, đặc biệt là khu vực có khả năng bị chia cắt do mưa, lũ.

b) Chỉ đạo các chủ đập hồ thủy điện trên địa bàn triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn đập hồ chứa thủy điện; vận hành đúng quy trình; đảm bảo việc thông tin chặt chẽ với địa phương trong việc vận hành, xả lũ.

3. Các Tập đoàn: Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, Hóa chất Việt Nam và Tổng công ty Thép Việt Nam: Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chủ động triển khai phương án phòng chống lụt bão, tập trung vào việc khơi thông hệ thống thoát nước, làm thêm rãnh thoát nước cho các bãi thải đối với mỏ lộ thiên; chủ động đắp đập ngăn không cho nước vào mỏ và tăng cường bơm để sẵn sàng hút nước đối với các mỏ hầm lò.

4. Tập đoàn Điện lực Việt Nam

a) Chỉ đạo các đơn vị phân phối, truyền tải điện triển khai các phương án bảo đảm vận hành an toàn hệ thống điện, có phương án bảo đảm cung cấp điện ổn định cho các phụ tải quan trọng; chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật tư, phương tiện để khắc phục, xử lý nhanh chóng sự cố xảy ra.

b) Chỉ đạo các nhà máy thủy điện thuộc Tập đoàn trong vùng ảnh hưởng của bão Mujigae chủ động triển khai phương án phòng chống lụt bão bảo đảm an toàn đập; vận hành hồ chứa đúng quy trình liên hồ, đơn hồ đã được phê duyệt để bảo đảm an toàn cho công trình và tham gia có hiệu quả việc cắt, giảm lũ cho hạ du; phối hợp chặt chẽ với địa phương trong quá trình vận hành, xả lũ.

5. Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam: Chỉ đạo các đơn vị duy trì lượng xăng dầu dự trữ phục vụ phòng chống thiên tai, triển khai các biện pháp chống ngập cửa hàng xăng dầu, chống tràn, chống trôi, nổi các bồn chứa xăng dầu.

6. Tập đoàn Dầu khí Việt Nam: Kiểm tra các công trình nằm trong vùng ảnh hưởng của bão để có biện pháp ứng phó hợp lý.

Trước diễn biến của bão, yêu cầu các đơn vị tập trung chỉ đạo và thực hiện, tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Văn phòng Thường trực Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Bộ Công Thương.

Điện thoại: 04.22218311; Fax: 04.39393661;

Email: PCLB_BCT@moit.gov.vn./.

 

Thông tin khác