Tên đơn vị : Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp
Trang tin điện tử: http://www.atmt.gov.vn
Điện thoại: 024 22218320
Fax: 024 22218321
Hộp thư: cucatmt@moit.gov.vn
Địa chỉ: 25 - Ngô Quyền - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Chức năng nhiệm vụ:
Tô Xuân Bảo

Chức vụ : Cục trưởng

Điện thoại : 0422202518

Hộp thư : baotx@moit.gov.vn

Trần Anh Tấn

Chức vụ : Phó Cục trưởng

Điện thoại : 0422155192

Hộp thư : tanta@moit.gov.vn

Phạm Trọng Thực

Chức vụ : Phó Cục trưởng

Điện thoại : 0422218316

Hộp thư : ThucPT@moit.gov.vn