Tên đơn vị : Văn phòng Cục
Trang tin điện tử:
Điện thoại: 024 22218320
Fax: 024 22218321
Hộp thư:
Địa chỉ: Phòng 307, 25 Ngô Quyền, Hà Nội
Chức năng nhiệm vụ:
Trịnh Văn Thuận

Chức vụ : Chánh Văn Phòng

Điện thoại : 02422218310

Hộp thư : thuantv@moit.gov.vn

Đặng Hồng Vân

Chức vụ : Phó chánh Văn phòng

Điện thoại : 024.22218320

Hộp thư : vandh@moit.gov.vn

Nguyễn Văn Toán

Chức vụ : Phó chánh Văn phòng Cục

Điện thoại : 02422218320

Hộp thư : toanngv@moit.gov.vn

Nhân sự Chức vụ Điện thoại Hộp thư
Đinh Thị Lan Phương Kế toán trưởng 02422218323 Phuongdthl@moit.gov.vn
Nguyễn Thị Thùy Vân Chuyên viên 02422218320 vanntt@moit.gov.vn
Vũ Hoài Nam Chuyên viên 02422218320 namvh@moit.gov.vn
Cao Văn Dũng Chuyên viên chính 024.22218320 DungCV@moit.gov.vn
Vũ Thị Ngọc Trà Chuyên viên chính 02422218323 Travtn@moit.gov.vn
Trương Thị Mỹ Anh Chuyên viên 02422218323 Anhttm@moit.gov.vn
Phạm Việt Anh Nhân viên 02422218320 anhpv@moit.gov.vn