Tên đơn vị : Phòng An toàn khoáng sản và vật liệu nổ công nghiệp
Trang tin điện tử:
Điện thoại: 02422218312
Fax:
Hộp thư:
Địa chỉ: Phòng 301, 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Chức năng nhiệm vụ:
Đỗ Đức Khoa

Chức vụ : Trưởng phòng

Điện thoại : 02422218312

Hộp thư : khoadd@moit.gov.vn

Phạm Kiên

Chức vụ : Phó trưởng phòng

Điện thoại : 02422218312

Hộp thư : kienp@moit.gov.vn

Nhân sự Chức vụ Điện thoại Hộp thư
Trần Đức Thọ Chuyên viên chính 02422218312 thotd@moit.gov.vn
Phùng Tuấn Hoàng Chuyên viên 024.22218312 hoangpt@moit.gov.vn
Bùi Việt Hưng Chuyên viên 024.22218312 hungbv@moit.gov.vn