Tên đơn vị : Phòng Công nghiệp môi trường
Trang tin điện tử:
Điện thoại: 02422218317
Fax:
Hộp thư:
Địa chỉ: Phòng 309, 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Chức năng nhiệm vụ:
Phạm Sinh Thành

Chức vụ : Trưởng phòng

Điện thoại : 02422218317

Hộp thư : thanhps@moit.gov.vn

Nhân sự Chức vụ Điện thoại Hộp thư
Nguyễn Thanh Phương Chuyên viên 02422218317 phuongngth@moit.gov.vn
Nguyễn Thị Thảo Chuyên viên 02422218317 thaont@moit.gov.vn
Trương Việt Trường Chuyên viên 02422218317 truongtv@moit.gov.vn
Đỗ Thúy Mai Chuyên viên 02422218317 maidth@moit.gov.vn