Tên đơn vị : Trung tâm Kiểm định công nghiệp I
Trang tin điện tử:
Điện thoại: 0438689262
Fax:
Hộp thư:
Địa chỉ: 655 Phạm Văn Đồng, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Chức năng nhiệm vụ:
Lê Ánh Dương

Chức vụ : Giám đốc

Điện thoại : 0438689262

Hộp thư : duongla@atmt.gov.vn

Đặng Việt Chính

Chức vụ : Phó Giám đốc

Điện thoại : 

Hộp thư : chinhdv@atmt.gov.vn

Bùi Văn Trọng

Chức vụ : Phó Giám đốc

Điện thoại : 

Hộp thư :