Tên đơn vị : Trung tâm Kiểm định công nghiệp II
Trang tin điện tử:
Điện thoại: 02838217385
Fax: 02838217511
Hộp thư: info@kiemdinh.com.vn
Địa chỉ: Lầu 2, Số 12 Võ Văn kiệt, P. Nguyễn Thái Bình, Q.1, TP.HCM
Chức năng nhiệm vụ:
Nguyễn Đồng Hải

Chức vụ : Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm

Điện thoại : 

Hộp thư : 

Phan Văn Hồng

Chức vụ : Phó Giám đốc Trung tâm

Điện thoại : 

Hộp thư : 

Võ Duy Lễ

Chức vụ : Phó Giám đốc Trung tâm

Điện thoại : 

Hộp thư :