Công tác chỉ huy, điều hành
Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Công Thương về công tác phòng, chống thiên tai, lụt, bão và TKCN năm 2013

Ngày 25 tháng 4 năm 2013, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Chỉ thị số 09/CT-BCT về công tác phòng, chống thiên tai, lụt, bão và Tìm kiếm cứu nạn năm 2013. Bộ trưởng Bộ Công Thương đã chỉ thị các Sở Công Thương, Tập đoàn, Tổng công ty, Công ty và các đơn vị thuộc Bộ Công Thương tập trung triển khai xây dựng kế hoạch, nội dung để kịp thời phòng, chống và ứng phó với các tình huống trong mùa mưa, bão, lũ năm 2013.

Toàn văn Chỉ thị số 09/CT-BCT

 

 
Mẫu phương án PCLB bảo đảm an toàn đập và Mẫu phương án phòng chống lũ lụt vùng hạ du đập

Mẫu phương án phòng chống lụt bão bảo đảm an toàn đập thủy điện ban hành kèm theo Công văn số 163/ATMT-ATĐ ngày 16 tháng 3 năm 2011 của Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp.

Mẫu phương án phòng chống lũ lụt vùng hạ du đập thủy điện ban hành kèm theo Công văn số 7277/BCT-ATMT ngày 08 tháng 8 năm 2011 của Bộ Công Thương

 
Cơn báo số 6 - Công điện khẩn của Ban chỉ đạo PCLBTW - Ủy ban Quốc gia TKCN

Hồi 15 giờ 30 ngày 02 tháng 10 năm 2011, Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương - Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn có Công điện khẩn số 36/CĐ-VPTW yêu cầu Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên; các Bộ: Công an, Giao thông vận tải, Công Thương, Ngoại giao chủ động chuẩn bị và triển khai đối phó với Cơn bão số 6 (NALGAE).

 
Công điện khẩn của Thủ tướng Chính phủ - Cơn bão số 5 và Lũ đồng bằng sông Cửu Long

Ngày 29 tháng 9 năm 2011, Thủ tướng Chính phủ có Công điện khẩn số 1752/CĐ-TTg Công điện khẩn số 1755/CĐ-TTg yêu cầu các Bộ ngành địa phương chủ động đối phó với lũ, lụt tại đồng bằng sông Cửu Long và Cơn bão số 5 tại các tỉnh Bắc Bộ.

 
Công điện khẩn của Ban chỉ huy PCLB và TKCN Bộ Công Thương - Cơn bão số 5

Hồi 15h00 ngày 28 tháng 9 năm 2011, Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn Bộ Công Thương có Công điện Khẩn số 9019CĐ/BCT-PCLB yêu cầu các Sở Công Thương, Tập đoàn, Tổng Công ty triển khai các biện pháp đối phó với Cơn bão số 5 (NESAT).

 
Công điện khẩn của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 28 tháng 9 năm 2011, Thủ tướng Chính phủ có Công điện khẩn số 1738/CĐ-TTg về việc triển khai các biện pháp phòng, chống Cơn bão số 5 (NESAT).

 
«Bắt đầuLùi1234Tiếp theoCuối»